Jdi na obsah Jdi na menu
 


diagnostika aury Češka a cizinec I

 

aura_2_zmensena.jpg

 

Diagnostika aury
Pohled zepředu
 
Jedná se o partnerskou auru Češky a cizince. Jsou vidět některé zajímavé věci, které jsou charakteristické pro příslušníka daného národa, což zřejmě souvisí s karmou národa, jiným prostředím , náboženstvím atd. Není náhoda do jaké rodiny se narodíme, a není ani náhoda členy jakého národa nebo etnika jsme.
 
Mezi partnery je nějaký podřízený, podřazený a nadřazený vztah. Muž vnímá osobu ženy jinak než si žena myslí. Z muže je cítit nějaké pohrdání, jako když si o sobě muž myslí , že je něco kvalitativně lepšího, vizuálně se to projevuje tak , že muž je několikanásobně vyšší než žena. Žena pro muže není nic, jakoby byla šutr na cestě, zvíře má pro muže větší cenu než žena.
Vedle muže vlevo se objevuje něco co vypadá jako špičatá maska s páskou přes oči – je to něco co je skryté a navenek se jeví jinak než ve skutečnosti vypadá. Má to něco společného s karmou toho národa.
Mužova aura je modrá, převážně v odstínech tmavých barev. Muž je jakoby vždy dostane snadno z potíží. Působí klidným mírným dojmem, jeho skutečnou povahu zná však pouze jeho nejbližší okolí. Umí překvapit jakoby se uměl přepínat z polohy plus do polohy mínus. Podléhá změnám nálad. Ma sklon k černobílému vidění světa. Je to dobrý herec, manipuluje ostatními lidmi využívá přitom verbální a nonverbální komunikace (hra těla, gesta atd.) K hraní použije i svoji schopnost přepnost se z jedné polohy do druhé. Najde tu správnou strunu a umí na ni správně zahrát. Jeho slabinou je neschopnost vyznat se v intrikách, nepozná kdo mu lže a kdo ne, začně být pak přespříliš podezíravý, což u něj může vést k fyzickému násilí na druhých. Na druhé straně si však rád zachovává svoje tajemství a nechce , aby do něj ostatní viděli, této aktivitě je schopen věnovat hodně času. Nahoře aura muže přechází do temně zelených barev, což značí, že muž je žárlivý. Místy je zelena jakoby špinavá , což značí nečestnost, nečestné úmysly. Okolo levé nohy se aura zbarvila do tmavě červené až černé barvy. Muž je sobecký a chamtivý, hledí na svůj finanční prospěch.
Aura ženy je světle modrá, dole pak přechází do světle zelených barev, tam kde se žlutá mísí s modrou. Žena je oddaná, je schopna oddanosti vůči člověku i vůči ideálu, myšlence. Charakteristická pro ženu je jistá flexibilita, plasticita, do všech stran. Žena poslouchá svoji intuici. Žena má ráda změnu, je přirozeně kladně naladěná. Je upřímná, obvykle říká co si myslí. Někdy se ale chová podle hesla – účel světí prostředky. Má talent pro práci s dětmi nebo starými lidmi. Aura vpravo je zbarvená do žluta, žena má ráda nové myšlenky nové věci. Bílá okolo hlavy ukazuje na idealismus a místy až dětskou naivitu. Po levé straně je aura zbarvená do růžova. Pokud žena využije svůj talent pro práci s dětmi, může být v tomto , až nebývale úspěšná. Jasné, čistě růžové tóny růžové, pak značí soucit, měkkost a oddanost.
Vedle muže vpravo se objevuje další současně žijící postava. Je to někdo, kdo je jeho ženou, muž je s touto ženou v nějakém svazku, je to podobné manželství. Ve vztahu k této ženě je stejný vztah podřazenosti a nadřazenosti. Na rozdíl od ženy stojící vlevo, je na tom tato žena stojící vpravo hůř. Její postavení vůči muži je více podřazené.
U muže je vidět něco, co je velmi zajímavé. Od jeho úst jdou tóny, vypadá to jako notový zápis, směrem k ženě po jeho levici jdou tóny v C dur a směrem k ženě po jeho pravici jdou tóny v C moll, je to způsob a kvalita komunikace s oběma ženami. Muž umí zahrát to co chce druhý slyšet.
Mezi oběma partnery stojí jakási tenká polopropustná gelová stěna. Stěnu postavil muž a je schopen ovládat a korigovat míru propustnosti toho gelu. Žena k muži vysílá růžové šipky lásky a zamilovanosti, muž úmyslně gel ve stěně zahustí, aby se k němu nic nedostalo.
Na fyzickém těle muže se objevuje popruh zařezaný do hrudníku vedoucí od levého ramene k pravému boku, souvísí to s minulým životem na lodi s vesly, která je vidět po jeho pravici nahoře.
V mužově auře se pohybuje celkem osm přivtělených duší.
Na fyzickém těle ženy jsou vidět zuby v horní a dolní čelisti a jakoby jí černá pravá ruka a hrudník a pravá polovina hlavy – strana kterou je otočena k muži. Na těchto místech se mohou v budoucnu projevit zdravotní problémy. Ženu tíha pravé ruky a pravé části trupu jakoby ohýbá dolů směrem k zemi.
Okolo ženy na úrovni třetí čakry lítá jedna přivtělená duše, lítá protí směru hodinových ručiček. A dole u levé nohy jsou další tři přivtělené duše.
Vedle ženy vlevo stojí současně žijící osoba – prabděpodobně jeden z prarodičů. Nad ženou se vznáší mimozemská entita, vypadá jako koule s dlouhými duhovými vlásky.
Od ženy odcházejí pryč finanční benefity – kutálejí se od ní pryč peníze směrem k muži. Muž stojí na podložce tvořené penězi.
Vedle ženy vlevo se objevuje symbol do současné situace, a to je malířská paleta s barvami. Jakoby si žena přibarvuje muže, do barev jaké by chtěla, aby měl. Dělá si ho lepšího, než jakým a kým je.
Mezi oběma partnery se objevila společná karma, má podobu dvou zrcadlově položených křivek. 
U muže i ženy se objevuje stejný symbol z minulých životů , je to váček s penězi.
Nad ženou se vznáší dva andělé žluté barvy a nad mužem jeden modrý anděl.
 
Co jsem nevěděla a slečna pro kterou jsem auru kreslila mi pak napsala že:
 

svazek podobný manželství je tzv. orfi – je to legalizovaný vztah, kdy žena a muž před okolím vystupují jako vdaná a ženatý, mohou spolu bydlet, žít, což by jako svobodní neměli. Takto uzavřených orfi pak může mít muž několik.