Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výklad k tetování

 
tetovani_ruka.jpg
 
Zdobení těla vytetovanými obrázky má pro každého člověka, který si nechá něco vytetovat zcela specifický význam. Jeden obrázek může mít u dvou lidí zcela rozlišný význam. Není zřejmě ani náhoda, kam si lidé obrázky na tělo vytetovat nechají. 
Předem upozorňuji, že o tetovaných motivech a tetování obecně nic nevím. Zkusila jsem vyložit význam obrázku vytetovaného na paži muže, kterému jsem kreslila obrázek aury. Jedná se o motiv dvou draků, gotického kříže a keltského slunce v dolní části tetování.
 
Vytetovaný motiv připomíná bludiště, je složité a mezi sebou navzájem provázané, má dva konce, ale jsou svázané k sobě navzájem, silně spojené s nemožností se ze spojení vymanit. Jsou tam symboly dvou draků, drak je obvykle symbolem moudrosti a síly. Těmto ale chybí ocas a jednomu z draků chybí hlava. Celé to působí dojmem jednoho organického celku.
 
Jakoby za dvě těla teď přemýšlela jedna hlava. Jakoby to byla jedna hlava – jedna mysl. Draci zbaveni ocasů, jsou zbaveni schopnosti držet směr, kormidlovat při letu. Vztahuje se to k minulému životu muže, kde dal slib věčné lásky ženě, byl tak zamilovaný, že „ztratil hlavu“.
 
Pro slib věčné lásky k ženě přišel o pravou ruku. Paži mu nechal useknout jeho sok v lásce.
V dolní části tetování je keltské slunce, uprostřed s křížem v bílém poli. Podobný motiv se objevuje v minulém životě na praporci v nějaké bitvě, kde muž tento praporec drží v pravé ruce. V bitvě mu však pravou ruku useknou poměrně velikou sekyrou, přičemž useknutá pravice stále svírá praporec. Na paži useknuté ruky je část motivu draka, vytetovaná černou barvou.
 
V následujícím minulém životě má muž na paži stejný motiv kříže a slunce. Tentokrát je ale motiv do kůže vypálen. Má to sloužit jako ochrana, muž se zřejmě bojí, aby o ruku znovu nepřišel.
 
Motiv jednoho draka s otevřenou tlamou a výrůstky na hlavě se objevuje v  minulém životě, kde má muž potetovanou celou ruku od ramene až po prsty. Jedná se o život spojený se šamanismem.
 
V dalším minulém životě má znova na paži obrázek draka. Tady mu ruku useknou těsně nad loktem, takže drak přijde o ocas.
 
V několika minulých životech, pokud přišel o ruku v rameni – vytetovaný drak přišel o hlavu a pokud přišel o ruku v lokti – vytetovaný drak přišel o ocas. Něčemu jakoby chyběl začátek a konec.
 
Jde o spojení minulosti se současností. V současnosti muž potkal ženu, ke které ho váže slib věčné lásky, žena je ale ve svazku s jiným mužem, bývalým sokem v lásce.
V současném životě muž utrpěl v dětství úraz na kole, při kterém si zranil pravé rameno. Na místě, kde tetování není dokončené, je jizva po úraze.
 
Muž si nechal na ruku vytetovat svoje minulé životy, které se mu teď prolínají do života současného.